leren voor het leven

leren voor het leven

divider onderwijs

Een diploma
Gedurende vier of vijf jaar werken leerlingen toe naar een diploma door kennis en vaardigheden op te doen en een actieve houding te ontwikkelen ten aanzien van hun voortgang en hun leerproces. Hier ligt de nadruk op cognitieve resultaten: wat weet ik al en wat moet ik nog leren? Tijdens gedifferentieerde en actieve lessen werken leerlingen op hun eigen niveau aan de verplichte vakken. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en investeren in de ontwikkeling van leerstrategieën en de executieve functies. Over sommige onderdelen in het proces hebben leerlingen de regie en daar horen experimenteren, het maken van fouten en het krijgen van ruimte voor eigen inbreng en initiatief bij. De feedback die leerlingen krijgen gaat uit van mogelijkheden waarbij leerlingen leren reflecteren en denken in oplossingen. In de onderbouw wordt al het werk op school gedaan en kunnen leerlingen tijdens vast ingeroosterde uren hun werk afmaken, leren, of zich verdiepen. Leerlingen halen hun diploma waarbij het mogelijk is om één vak hoger af te ronden. Iedereen doet eindexamen in een extra vak zodat een goede aansluiting met het vervolgonderwijs is gewaarborgd. 

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en volwassenwording
Bij Heros staat de ontwikkeling van leerlingen centraal: hun welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en groeiende autonomie. De manier waarop we onze lessen inrichten, ondersteunt dit. Leerlingen krijgen ruimte om autonoom te handelen en om hun eigen fouten te maken om van te leren. De leraar denkt met ze mee, stelt vragen en voert het gesprek.

We houden rekening met de biologische ontwikkeling van tieners; de natuurlijke behoefte aan bewegen en het ontwikkelingstempo op het gebied van taal en plannen. Voor veel leerlingen komt de middelbare school te vroeg en wordt er abrupt een beroep gedaan op vaardigheden die moeten worden aangestuurd door gebieden in de hersenen die nog niet voldoende zijn gerijpt. Dit zegt niets over de intellectuele capaciteit van kinderen maar kan wel invloed hebben op hun motivatie. 

Gedurende het onderwijsprogramma denken leerlingen na over gezonde keuzes die ze hebben ten aanzien van hun mentale en fysieke welzijn, over hun interesses en over wat ze voor anderen kunnen betekenen. Ze leren over zichzelf en ze leren (zichzelf) presenteren voor een klein en groot publiek.

Tijdens verlengde schooldagen krijgen sport, taal, kunst, ondernemen, natuur en gezondheid extra aandacht waarmee we bijdragen aan het versterken van de intellectuele draagkracht van onze leerlingen. 

Een ontmoetingsplek van leren en leven
Naast aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het leren voor een diploma, staat de oriëntatie op de het echte leven centraal. 

Heros staat middenin de samenleving en is een ontmoetingsplek waar wordt geleerd én wordt geleefd. Er heerst bedrijvigheid: ouders, buren uit de wijk, ondernemers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en kunstinstellingen krijgen allemaal een plek in onze school en fungeren als positieve rolmodellen.

De leerlingen maken actief deel uit van de school en doen ervaringen op waarvan ze kunnen leren zodat ze een stevige basis hebben waarop ze verder kunnen bouwen. Ze leren op zichzelf te vertrouwen door medeverantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van de school en het schoolklimaat. Hier telt iedereen mee en dragen we bij aan de ontwikkeling van de leerlingen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en democratische burgers.

Leerlingen werken zes tot twaalf weken binnen een thema en ontdekken verschillende beroepsdomeinen en sectoren. Hier draait het om oriëntatie op de toekomst en het opdoen van ervaring, maar ook inhoudelijke kennis komt aan bod. Reguliere vakken worden bij de thema’s betrokken en de inhoud als deelonderwerp behandeld. Zo ontstaat er samenhang en krijgt abstracte kennis betekenis. De opzet is breed zodat leerlingen met veel verschillende richtingen kennis kunnen maken.