kwaliteit

kwaliteit

divider onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Vanuit dit uitgangspunt richten wij ons bij Heros op een goede kwaliteit van het onderwijs. Wij laten ons daarbij leiden door 5 vragen: 

1. Doen we de goede dingen?
2. Doen we de dingen goed?
3. Hoe weten we dat?
4. Hoe meten we dat?
5. Hoe verantwoorden en borgen we dat?

We streven bij Heros naar duurzame kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt gewerkt met de uitgangspunten van de Lean filosofie: hoge kwaliteit, snelle doorlooptijd van processen, tegengaan van verspillingen en het toevoegen van waarde. Het Schoolplan, de Schoolgids en de Kwaliteitsagenda komen tot stand in samenwerking met medewerkers, leerlingen en ouders. Dit zorgt voor betrokkenheid, draagvlak en verbinding. 

Concreet betekent dit bij de start van de school:

Wat we doen past binnen de ontwikkelingsfase van de leerling. Denk aan de puberteit, breinontwikkeling, adolescentie);

– We geven veel ruimte aan de behoefte om te bewegen;
– We hebben extra aandacht voor taalverdieping en plannen;
– Er is ruimte voor visuele opdrachtverwerking;
– Leerlingen leren mede door doen en ervaren;
– Leerlingen maken hun werk af op school;
– Leerstrategie├źn worden integraal tijdens de les regelmatig toegepast;
– Leerlingen werken op eigen tempo en niveau;
– We werken nauw samen met ouders en ondernemers.