schoolgeld

schoolgeld

divider leerlingen

Voor het onderwijs betaald u niets en een ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Desalniettemin zijn er soms extra kosten die niet door de overheid worden bekostigd, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes of museumbezoek. De vrijwillige ouderbijdrage zal per draagkracht worden bepaald omdat we willen dat iedere leerling mee kan doen met alle activiteiten. Voor leerlingen zich daadwerkelijk kunnen inschrijven publiceren we de exacte bijdrage op onze website.