VRAGEN

vragen

een nieuwe school

Heros, de reis van de held

Heros komt uit de Griekse mythologie en betekent held. Voordat de held een held wordt, maakt hij of zij eerst een reis. Deze Reis van de held is in 1946 beschreven door hoogleraar mythologie Joseph Cambell in zijn boek De held met de duizend gezichten. Cambell ontdekte, nadat hij talloze mythes en sprookjes vanuit de hele wereld met elkaar vergeleken had, dat al deze verhalen volgens eenzelfde patroon verliepen: een gewoon mens die wordt opgeroepen tot avontuur in een onbekende wereld. Tijdens dat avontuur komt de held oog in oog te staan met zijn angsten maar zal deze met behulp van een mentor overwinnen. Uiteindelijk komt de held terug naar zijn eigen wereld waar alles terug bij het oude is maar de held is veranderd door zijn ervaringen.  

De reis van de held is een metafoor voor de middelbare schoolperiode van tieners tijdens hun tijd bij ons. Ze ontwikkelen zich van kind naar jongvolwassene, van nog afhankelijk naar een steeds meer zelfstandig en autonoom mens. Onze leerlingen beginnen aan een nieuwe reis zodra ze bij ons binnenkomen en zullen net als iedere held tegenslag te verwerken krijgen, zichzelf beter leren kennen maar ook dat diploma halen….   Wij begeleiden onze leerlingen op deze reis zodat ze goed voorbereid en met vertrouwen aan een nieuwe reis met nieuwe uitdagingen kunnen beginnen.

Zijn jullie nou wel of geen school? Hoe zit dat?

Nog niet maar dat worden we wel. In 2023 om precies te zijn. Dat komt omdat we momenteel bezig zijn met de bekostigingsaanvraag voor onderwijs. Deze aanvraag doen we bij het ministerie van Onderwijs in Den Haag en is een langdurig en ingewikkeld proces dat zomaar een paar jaar kan duren. Zodra onze aanvraag is goedgekeurd gaan we van start en dat is gezien de tijdlijn van het ministerie in 2023. De voorbereiding van de aanvraag gaat hand in hand met de ontwikkeling van het onderwijsprogramma zodat we er straks helemaal klaar voor zijn.

Wat kan ik doen zodat Heros er komt?

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het doen van een belangstellingsmeting. Wij moeten aantonen dat er ouders en kinderen zijn die Heros als middelbare school zouden overwegen, ongeacht het schooladvies dat ze uiteindelijk krijgen. Daar hebben we een paar honderd digitale handtekeningen voor nodig. Denk je dat Heros wel een school zou zijn waar je eventueel naartoe zou willen? Klik dan hier om je digitale handtekening te zetten om Heros verder te helpen. Het zetten van je handtekening verplicht tot niets en betekent helaas ook niet dat je voorrang krijgt als de school er eenmaal is.

Wordt dit een particuliere school?

Nee, wij worden een school die bekostigd wordt door de overheid. Daarom moeten we ook het hele proces door voor een bekostigingsaanvraag en hebben we nog heel veel handtekeningen nodig.

Jullie zijn een bekostigde school, hoeven we dan geen ouderbijdrage te betalen?

Een ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Desalniettemin zijn er soms extra kosten die niet door de overheid worden bekostigd, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes of museumbezoek. Ons schoolgeld zal het eerste jaar niet meer zijn dan €100. Voordat ouders en leerlingen zich daadwerkelijk kunnen inschrijven publiceren we de exacte ouderbijdrage op onze website.

Kunnen we alvast komen kijken?

Kijken nog niet, kennismaken wel. Hoewel we nog geen schoolgebouw hebben, organiseren we zodra we een vergunning hebben, een aantal kennismakingsmomenten voor iedereen die nieuwsgierig is naar Heros: ouders, leerlingen en leerkrachten van groep 8.

Dat lijkt misschien overdreven vroeg (we beginnen immers pas in 2023) maar we vinden het belangrijk dat jullie een idee kunnen krijgen wie wij zijn en wat we gaan doen.

Wil je op de hoogte worden gehouden van data en locatie van de kennismakingsdagen? Mail dan naar info@herosmavo.nl, dan sturen we je een uitnodiging als het zover is.

Wanneer starten jullie echt?

Schooljaar 2023/ 2024

Waar komt de school?

In de gemeente Amstelveen. Waar precies weten we nog niet omdat het afhangt van de beschikbare gebouwen en het aantal aanmeldingen. Hiervoor gaan we met de gemeente in gesprek.

Voor wie is de school bedoeld?

Alle leerlingen die schooljaar 2023 voor het eerst naar de middelbare school gaan. Alle leerlingen met een mavo advies. Voor iedereen die blij wordt van- en gelooft in deze nieuwe vorm van onderwijs.

In 2023 gaat mijn kind al naar de tweede van de middelbare school. Kunnen we dan ook switchen?

Helaas, dat kan niet omdat er nog geen tweede klassen zijn. We beginnen in 2023 alleen met de eerste klassen om daarna ieder jaar een nieuw leerjaar te krijgen. Pas dan kunnen we leerlingen uit andere jaren aannemen.

Andere vragen? info@herosmavo.nl